แนวข้อสอบ รามคำแหง : HPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม250
  จำนวนชุดคำตอบ304

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  เมื่อเป็นตะคริวควรทำอย่างไร
  1. ใช้ผ้าพันแผลพันรัดอวัยวะส่วนที่เป็นตะคริวให้แน่น
  2. ใช้ยานวดหรือความร้อนประคบ
  3. ใช้น้ำแข็งประคบ
  4. ยกอวัยวะส่วนที่เป็นตะคริวให้สูงขึ้น
  5. ให้หยุดพักอยู่เฉยๆ