คลังข้อสอบ : HPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาHPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชา
จำนวนข้อสอบ250
จำนวนชุดคำตอบ298

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

"Jogging" ตรงกับข้อใด
  1. การวิ่งเหยาะๆ
  2. การออกกำลังกายด้วยน้ำหนัก
  3. การออกกำลังกายแบบเบาๆ
  4. การออกกำลังกายในน้ำ
  5. การเดินไกลๆ