แนวข้อสอบ รามคำแหง : HPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชา
จำนวนคำถาม250
จำนวนชุดคำตอบ302

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

"Jogging" ตรงกับข้อใด
  1. การวิ่งเหยาะๆ
  2. การเดินไกลๆ
  3. การออกกำลังกายด้วยน้ำหนัก
  4. การออกกำลังกายแบบเบาๆ
  5. การออกกำลังกายในน้ำ