แนวข้อสอบ รามคำแหง : HPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม250
  จำนวนชุดคำตอบ304

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการอบอุ่นร่างกาย
  1. การกระโดดตบมือเหนือศีรษะ
  2. การวิ่งเต็มที่ 30 เมตร
  3. การหมุนข้อต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย
  4. การเหยียดกล้ามเนื้อ
  5. การวิ่งเหยาะๆ อยู่กับที่