คลังข้อสอบ : HPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาHPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชา
จำนวนข้อสอบ250
จำนวนชุดคำตอบ302

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 จัดที่จังหวัดใด
  1. ฉะเชิงเทรา
  2. ชลบุรี
  3. ปราจีนบุรี
  4. ระยอง
  5. ขอนแก่น