คลังข้อสอบ : HPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาHPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชา
จำนวนข้อสอบ250
จำนวนชุดคำตอบ298

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

พลศึกษา (Physical Education) คืออะไร
  1. การศึกษา
  2. เกม
  3. การออกกำลังกาย
  4. กีฬา
  5. กิจกรรมทางกาย