แนวข้อสอบ รามคำแหง : HPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Analyzing the Business Case
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม250
  จำนวนชุดคำตอบ302

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ในระหว่างการเล่นกีฬานานๆ ควรดื่มน้ำหรือไม่
  1. ควรเพราะจะช่วยให้ร่างกายมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
  2. ไม่ควรเพราะจะทำให้เป็นตะคริวได้ง่าย
  3. ควรเพราะจะช่วยป้องกันการเป็นตะคริว
  4. ไม่ควรเพราะจะทำให้ร่างกายมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
  5. ไม่ควรเพราะจะทำให้จุกท้อง