คลังข้อสอบ : HPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาHPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชา
จำนวนข้อสอบ250
จำนวนชุดคำตอบ300

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

เมื่อเกิดอาการขาแพลง ควรทำการปฐมพยาบาลอย่างไร
  1. ใช้น้ำร้อนประคบ
  2. ใช้น้ำมันหรือยาถูนวด
  3. ใช้น้ำแข็งประคบ
  4. ใช้ผ้าพันแผลพันให้รอบ
  5. ใช้ยาหม่องทา