แนวข้อสอบ รามคำแหง : SCI1003 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSCI1003 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับชีวิตประจำวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำรงชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1182
  จำนวนชุดคำตอบ1870

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  คาร์บอน-14 มีครึ่งชีวิต 5,500 ปี ถ้าค้นพบซากวัตถุชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีอายุประมาณ 16,500 ปี อยากทราบว่าปริมาณของคาร์บอน-14 ลดลงจากเดิมเท่าไร
  1. 1/3 เท่า
  2. 1/8 เท่า
  3. 1/2 เท่า
  4. 1/4 เท่า