คลังข้อสอบ : SCI1003 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาSCI1003 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับชีวิตประจำวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำรงชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์
จำนวนข้อสอบ1182
จำนวนชุดคำตอบ1865

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ลักษณะที่แสดงออกมาปรากฏให้เห็น เช่น สูง เตี้ย เรียกว่า
  1. Genotype
  2. Holotype
  3. Agistotype
  4. Phenotype