แนวข้อสอบ รามคำแหง : ANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม สถาบันสำคัญขอสังคม บทบาทของศาสนาต่อการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงกลุ่มและวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม800
  จำนวนชุดคำตอบ955

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเป็นลักษณะ "ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา"
  1. มีรถยนต์บนท้องถนนมาก ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด
  2. น้ำมันราคาขึ้น เพราะรัฐบาลเก็บภาษีเพิ่ม
  3. สังคมเปลี่ยนแปลงทำให้การดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงด้วย
  4. ทองราคาขึ้น เพราะคนไปซื้อทองมาก