คลังข้อสอบ : MGT3102 - การภาษีอากร

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาMGT3102 - การภาษีอากร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในการภาษีอากร
จำนวนข้อสอบ632
จำนวนชุดคำตอบ138

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

การลดหย่อนบิดาของผู้มีเงินได้ลดหย่อนได้เป็นเงินกี่บาท
  1. 10,000
  2. 20,000
  3. 30,000
  4. 60,000
  5. 40,000