คลังข้อสอบ : MGT3102 - การภาษีอากร

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาMGT3102 - การภาษีอากร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในการภาษีอากร
จำนวนข้อสอบ632
จำนวนชุดคำตอบ151

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ภาคที่ 1 ในพิกัดอัตราศุลกากร เป็นเรื่องของอะไร
  1. พิกัดอัตราอากรขาออก
  2. ของที่ได้รับการยกเว้น
  3. การตีความของพิกัดอัตราศุลกากร
  4. พิกัดอัตราอากรขาเข้า
  5. ไม่มีข้อใดถูก