คลังข้อสอบ : HED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาHED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชา
จำนวนข้อสอบ480
จำนวนชุดคำตอบ626

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ข้อใดเป็นสุขนิสัย
  1. ล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้ง
  2. เป็นคนรักความสะอาด เป็นระเบียบ
  3. ชอบบ่นว่าเป็นประจำ
  4. เป็นคนชอบเสี่ยงอันตรายด้วยความระมัดระวัง
  5. แนะนำผู้อื่นทุกครั้งที่พบว่าเขาสูบบุหรี่