คลังข้อสอบ : HED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาHED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชา
จำนวนข้อสอบ480
จำนวนชุดคำตอบ632

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ข้อใดเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
  1. Ptyalin
  2. Rennin
  3. Gastrin
  4. Pepsin
  5. Bile