คลังข้อสอบ : HED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาHED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชา
จำนวนข้อสอบ480
จำนวนชุดคำตอบ586

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

การได้รับวัคซีนในเด็กมีทั้งการฉีดและการกิน
  1. ผิด
  2. ถูก