แนวข้อสอบ รามคำแหง : THA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาTHA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทย และศัพท์ที่ใช้ในทางวรรณคดี
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1672
  จำนวนชุดคำตอบ1419

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  กาพย์มหาชาติมีข้อบกพร่องอย่างไม่ จึงไม่ค่อยได้รับความนิยมเมื่อนำมาใช้เทศน์
  1. มีคาถาบาลีสอดแทรกมากเกินไปฟังไม่สะดวก
  2. เนื้อเรื่องขาดหายไม่ครบ 13 กัณฑ์
  3. ใช้ศัพท์ยาก ชาวบ้านฟังไม่เข้าใจ
  4. เนื้อเรื่องยาวเกินไป เทศน์วันเดียวไม่จบ