แนวข้อสอบ รามคำแหง : THA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาTHA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทย และศัพท์ที่ใช้ในทางวรรณคดี
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1672
  จำนวนชุดคำตอบ1419

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  "พวกนางในแต่งตัวหัวค่ำ อาบน้ำขัดสีแล้วมิสา เอาน้ำส้มเข้าชโลมประโคมทา อาบน้ำแล้วผลัดผ้าราวสองยาม" เป็นบทกลอนเสียดสีของกวีท่านใด
  1. พระมหามนตรี (ทรัพย์)
  2. คุณพุ่ม
  3. กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
  4. คุณสุวรรณ